ดอกบัว (lotus)

maxresdefault fluorescent0073b (1)

บัว เป็นพืชน้ำล้มลุก ลักษณะลำต้นมีทั้งที่เป็นเหง้า ไหล หรือหัว ใบเป็นใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลำต้น โดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญที่ใต้น้ำ ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ รูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ บางชนิดมีก้านใบบัว

บัวเป็นราชินีแห่งไม้น้ำ จัดเป็นพันธุ์ไม้น้ำที่ถือเป็นสัญญลักษณ์ของคุณงามความดี บัวหลวงชอบขึ้นในน้ำจืดออกดอกตลอดปี ชอบน้ำสะอาด อยู่ในน้ำลึกพอสมควร ถิ่นกำเนิดของบัวอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะเริ่มบานตั้งแต่ตอนเช้า ก้านดอกยาวมีหนามเหมือนก้านใบ ชูดอกเหนือน้ำ และชูสูงกว่าใบเล็กน้อย กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ สีขาวอมเขียวหรือสีเทาชมพู ร่วงง่าย กลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนหลายชั้น เกสรตัวผู้มีจำนวนหลายสี

a361

ในสัญลักษณ์ และความเชื่อ

คนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้ดอกบัว ในการบูชาพระอยู่เสมอ แต่บัวที่เรานิยมปลูกไว้ภายในบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล คือ บัวหลวง บัวผัน บัวฝรั่ง บัวสาย และบัวกระด้ง ความเชื่อในทางพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยโบราณว่า ดอกบัวก็เหมือนกับคนเรานี้เอง ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น ก็เหมือนกับ ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ซึ่งถือเป็นความหมายอันลึกซึ้ง และเป็นมงคลยิ่งนัก คนโบราณจึงมึความเชื่อว่า ครอบครัวใดที่ปลูกบัวเอาไว้ประจำบ้าน ก็จะช่วยให้คนครอบครัวนั้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และเบิกบานแจ่มใส เช่นเดียวกับดอกบัว และยังเชื่ออีกว่า สายใยของบัวที่ยืดยาวนั้น คือสายสัมพันธ์ของครอบครัว จะทำให้ทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่น ครอบครัวนั้น ก็จะมีแต่ความสุข เพราะความรักใคร่ปรองดองของคนในครอบครัวทุกคน ควรปลูกต้นบัวในวันพุธเพราะวันพุธนั้น เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงาม ต้นบัวที่ปลูกในวันพุธ จะทำให้บัวผลิดอกบานสะพรั่งงดงามไปทั่วทั้งสระ

                   นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังเปรียบเทียบมนุษย์ไว้ว่ามีสี่เหล่าเช่นเดียวกับดอกบัว อย่างที่เราเรียกกันติดปากว่า บัวสี่เหล่านั่นเองค่ะ เพราะเหตุนี้เองชาวพุทธเลยถือว่าดอกบัวโดยเฉพาะดอกบัวหลวงเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์และเป็ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ ชาวพุทธเลยนิยมนำดอกบัวมาไหว้พระ และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ก็ถือว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันค่ะ เพราะถือกันว่าบัวเป็นพืชชนิดแรกที่เกิดมาบนโลก และเป็นดอกไม้ของผู้มีบุญ (มีตำนานเล่าไว้ว่าดอกบัวได้ผุดออกมาจากหน้าผากของพระนารายณ์) ดังนั้นเราจะเห็นว่าตำนานเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะมีคอกบัวเข้าไปข้องเกี่ยวอยู่เสมอ สำหรับชาวจีนดอกบัวก็ถือเป็นดอกไม้มงคลเช่นกัน ชาวจีนโบราณนิยมนำภาพวาดรูปดอกบัวมาเป็นของขวัญให้กันเพื่อความเป็นสิริมงคล เห็นว่าทางแถบตะวันออกดอกบัวหลวงจะเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าเป็นทางประเทศอียิปต์แล้วดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นดอก บัวสายนั่นก็เพราะว่าดอกบัวสายจะขึ้นอยู่ที่แม่น้ำไนล์ ที่เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอียิปต์โบราณ ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่า ดอกบัวจึงได้รับการชำระล้างจนบริสุทธิ์แล้ว  เห็นได้จาก ตามภาพสลักตามฝาผนังที่มีดอกบัวมาเกี่ยวข้องเสมอ นอกจากนี้ชาวอียิปต์จะเอาดอกบัววางไว้ที่มัมมี่เพื่อเป็นเคล็ดให้ผู้ตายกลับมาเกิดใหม่ยังมีความเชื่อที่ว่าเทวดาหรือเทพองค์สำคัญๆในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมักจะมีกำเนิดเกิดจากดอกบัว  อาทิ  ตอนที่พระนารายณ์ทรงบรรทมสินธุ์บนพญาวาสุกิ ณ เกษียรสมุทรหนือทะเลน้ำนมนั้นปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภี(สะดือ)  และเมื่อดอกบัวนั้นเบ่งบานออกก็ปรากฏเป็นพระพรหมถือกำเนิดเกิดขึ้นมา  หรือในตอนกำเนิดพระศรี หรือพระนางลักษมี  อันเป็นชายาของพระนารายณ์ก็ปรากฏว่าพระนางทรงเสด็จกำเนิดเกิดออกมากลางดอกบัว  เป็นต้น  จาดตำนานและเรื่องราวดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความเชื่อที่ว่า  “ดอกบัวมีชาติกำเนิดทิพย์

1145081aqpfwtnijj       200309-31

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s